Kontakt - STRETCH Polska

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny, drogą elektroniczną poprzez e-mail korzystając z poniższego formularza kontaktowego.

STRETCH Polska

Łukasz Czechowski
ul. Przy Agorze 20/63
01-930 Warszawa

NIP: 658-187-02-65
REGON: 260697241

Działalność jest wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

Dział handlowy:
Warszawa +48 605-383-682
Białobrzegi: +48 570-347-592

zamowienia@stretchpolska.pl

 

Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 4, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”.

 

Administrator danych osobowych, którym jest Łukasz Czechowski ul. Przy Agorze 20/63, 01-930 Warszawa, NIP: 658-187-02-65, REGON 260697241 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą  przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

15 + 11 =